Kierunek Mars

Kierunek Mars

czyli

krótka historia SpaceX

Od momentu, gdy człowiek po raz pierwszy postawił stopę na Księżycu, wkrótce minie 50 lat. Wielki triumf, jakim była misja Apollo 11, nie bez powodu został ochrzczony przez współczesnych największym osiągnięciem XX wieku, a w historycznych słowach Neila Armstronga, pierwszego człowieka stawiającego stopę na księżycowej ziemi, "wielkim krokiem dla ludzkości". Oto ludzkie istoty po raz pierwszy w historii pojawiły się na innym ciele niebieskim niż Ziemia. Wydarzenie to rozbudziło wyobraźnię i nadzieje epoki, zyskujące swoje odzwierciedlenie w rozlicznych filmowych i literackich dziełach gatunku science-fiction. Ścieżka wydawała się prosta: dalsze loty, budowa baz księżycowych,…Czytaj dalej …
Matiuszka Kłamczuszka

Matiuszka Kłamczuszka

czyli

o prawicy zrobionej w konia

Rosja ma długą historię kreowania swojego pozytywnego, aczkolwiek fałszywego wizerunku poza swoimi granicami. Wizerunek ten, zwykle drastycznie odrębny od tego produkowanego na użytek wewnętrznej propagandy, ma na celu wprowadzanie w błąd  innych podmiotów polityki międzynarodowej czy manipulację konkretnych grup na ich terenie. Pojęcia wojny informacyjnej i hybrydowej być może są czymś nowym dla strategów Zachodu, jednakże koncepty te, choć nienazwane, funkcjonują w rosyjskiej polityce zagranicznej od stuleci. Tradycje dążenia do osłabiania czy - w idealnej sytuacji - pokonania przeciwnika bez bezpośredniego starcia funkcjonują w wschodniej umysłowości od dawna. Najbardziej znaczącym reprezentantem tej szkoły…Czytaj dalej …
Bucokracja

Bucokracja

czyli

o śmierci szacunku

Regularnie powracającym motywem wśród tematów zastępczych jest brak szacunku do X. Tym X w zależności od bieżących potrzeb stawiającego tezę bywają kobiety, mniejszości seksualne, seniorzy czy chociażby wiara. Jeśli dobrze poszukać, to odkryjemy, iż praktycznie każda grupa uważa się w tej materii za najbardziej poszkodowaną. Obrażeni oczekują specjalnych działań w swojej sprawie ze strony społeczeństwa a często czują się moralnie usprawiedliwieni, by odpłacić pięknym za nadobne. Czy jednak ktoś faktycznie jest szczególnie poszkodowany? Owszem. Jest to szacunek jako taki. I nie jest tu mowa o faszyzmie udającym dobre maniery, znanym także jako poprawność…Czytaj dalej …
Kozacki poker

Kozacki poker

czyli

porozumienie ponad podziałami

Największym sąsiadem Polski na wschodzie jest Ukraina. Kraj dzielący z nami sporą część bolesnych doświadczeń historycznych, z których najważniejszym i wciąż aktualnym jest sąsiedztwo z Rosją. Rosją, która okupuje aktualnie sporą połać Ukrainy, wykrwawia ją w wojnie domowej, a przy naszej granicy trzyma taktyczne głowice jądrowe. Dla pełniejszego kontekstu warto dodać, iż regularnie powracającym motywem przewodnim rosyjskich ćwiczeń wojskowych jest zdetonowanie głowicy jądrowej nad Warszawą. W tych okolicznościach potrzeba współpracy miedzy Polską a Ukrainą staje się aż nazbyt oczywista. W naszym interesie jest, by Ukraina finalnie wyzwolona z rosyjskiej strefy wpływów wznowiła integrację…Czytaj dalej …
Córy Mahometa

Córy Mahometa

czyli

trzecia fala feminizmu

Feminizm przeszedł daleką drogę od swoich trudnych początków w XIX wieku, gdy kobiety w całej zachodniej cywilizacji były obywatelami drugiej kategorii. Praktyczny brak praw politycznych, dostępu do wyższej edukacji, mocno ograniczone możliwości podejmowania pracy i awansu, niesprawiedliwa i często krzywdząca asymetria w prawie cywilnym, szczególnie gdy mowa o prawie majątkowym, powszechna akceptacja przemocy domowej, jak i szereg innych mniej czy bardziej szkodliwych zjawisk to warunki, w jakich sufrażystki podejmowały swoją walkę. Walkę tę wygrały, w czym znacząco pomógł coraz to silniejszy demokratyzm i postępująca industrializacja. Wojny światowe udowodniły, że kobiety są w stanie…Czytaj dalej …
Teologia wykluczenia

Teologia wykluczenia

czyli

powrót do Kościoła ciemną doliną

Jestem nawróconym grzesznikiem. Neofitą. Ex-walczącym ateistą, satanistą, poganinem. Jestem zarazem kimś, kto - przynajmniej we własnym pysznym mniemaniu - stara się być konsekwentnym. Wraz z ukończeniem 18 roku życia jako ateista konsekwentnie złożyłem akt apostazji, w którym wymieniłem wszystkie okoliczności jakie, ściągają na mnie ekskomunikę latae sententiae (na mocy prawa). Wraz z swym nawróceniem ponad rok temu, w piśmie do swego dawnego proboszcza i Jego Ekscelencji arcybiskupa Wiktora Skworca, zobowiązałem się odbyć dowolną pokutę, jaka zostanie na mnie nałożona. Nie nałożono żadnej. Pouczony przez swego dawnego i obecnego proboszcza postanowiłem zrobić, co w…Czytaj dalej …